Alte proiecte

Atelier «CARAP pentru părinți» / Implicarea părinților în educația plurilingvă şi interculturală

Atelier  «CARAP pentru părinți» / Implicarea părinților în educația plurilingvă şi interculturală Atelierul «CARAP pentru părinți – Cadru de referință pentru abordări pluriale ale limbilor şi culturilor pentru părinți» este organizat de către Centrul European de Limbi Moderne de la Graz, Austria, în perioada 28-30 aprilie 2014. Atelierul se derulează ca parte a unui proiect al Centrului European pentru limbi moderne (CELM), în cadrul programului 2012-2015 « Apprendre par les langues ». CELM este o instituție a Consiliului Europei destinată să promoveze excelența în educația limbilor în statele membre. Proiectul vizează difuzarea informațiilor referitoare la beneficiile cognitive şi sociale ale educației plurilingve şi interculturale şi a fost inițiat în urma analizei punctelor slabe întâlnite în derularea parteneriatelor educaționale dintre familii şi şcoli şi ale beneficiilor observate până în prezent. Pe termen lung, îşi propune încurajarea participării părinților la elaborarea şi punerea în practică a activităților plurilingve şi interculturale în şcoală. Rodica Mighiu Punct Național de Contact CELM Responsabil Centrul de documentare şi diseminare a proiectelor Consiliului Europei