Asigurarea calităţii

Structură

Strategie

Compartimente

Evaluare naţională

Contact

Revista presei -Arhiva

Structură

Strategie

Compartimente

Asigurarea calităţii

Contact

Revista presei -Arhiva

Titularizare

C A L E N D A R U L mobilității personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2017 - 2018

... Citeste tot »

ANUNT AVIZ CULT ETAPE DE MOBILITATE, SESIUNEA 2017

Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate de Religie şi posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din cadrul seminariilor teologice şi a posturilor didactice/catedrelor constituite din discipline teologice de specialitate, cadrele didactice trebuie sa depună în dosar avizul cultului, în care se precizează etapa de mobilitate pentru care au fost eliberate.... Citeste tot »

OMEN nr. 3151/31.01.2017 privind modificarea Metodologiei-cadru de mobilitate a personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar in anul scolar 2017-2018 (Aprobata prin OMENCS nr. 5739/14.11.2016)

... Citeste tot »

Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar in anul scolar 2017-2018 (Aprobata prin OMENCS nr. 5739/14.11.2016)

... Citeste tot »

LISTA POSTURILOR/CATEDRELOR VACANTE/REZERVATE 8 SEPTEMBRIE 2016

... Citeste tot »

PRIMA 1 2 3 …… 15 16 17 ULTIMA