Structură

Strategie

Compartimente

Asigurarea calităţii

Mobilităţi

MODEL CERERE CONCURS TITULARIZARE 2020

... Citeste tot »

MODEL ACORD DETASARE INTERES INVATAMANT

... Citeste tot »

MODEL CERERE CONTINUITATE LA SUPLINIRE_2020

... Citeste tot »

ANUNT PRETRANSFER 2020

Conform Art. 53, alin. (2) din Metodologia cadru: Pretransferul la cerere al personalului didactic de predare titular se poate realiza din mediul rural în mediul urban numai dacă persoana respectivă se încadrează în una dintre situațiile prevăzute la art. 5 alin. (7) din metodologie: dacă persoana respectivă a obținut nota/media minimă 7 (șapte) la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante în baza căruia s-a transferat/titularizat în învățământul preuniversitar sau dacă a avut media minimă 7 (șapte) la... Citeste tot »

ORDINUL Nr. 4302 din 21 mai 2020 pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învatamântul preuniversitar în anul scolar 2020 - 2021

 Vizualizare AICI... Citeste tot »

PRIMA 1 2 3 …… 124 125 126 ULTIMA