Structură

Strategie

Compartimente

Asigurarea calităţii

C.N.E.M.E.

Rezultate finale selecţie corp de experti in management educaţional - sesiunea 2017 - seria a XI-a

Rezultate finale selecţie corp de experti in management educaţional - sesiunea 2017 - seria a XI-a... Citeste tot »

Rezultate selecţie corp de experti in management educaţional - sesiunea 2017 - seria a XI-a

* Lista finala a candidatilor inscrisi in cadrul selectiei online după depunerea portofoliilor si verificarea respectarii criteriilor specifice impuse de metodologie   * Rezultatele finale în urma evaluării portofoliilor candidaţilor... Citeste tot »

Selectie experti - seria 11 - ianuarie 2017- precizări privind completarea dosarului

Având în vedere adresa MENCS nr. 10283 / 10.08.2016, în vederea întocmirii dosarului pentru concursul de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, se elimină cerinţa de depunere a copiilor legalizate după documentele prevăzute în art. 7 (1) d. din Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, Anexa 1 la OMECTS nr. 5549/6.10.2011. Prin urmare, actele... Citeste tot »

Lista candidaţilor admiși în etapa de selecție online - seria 11 - 2017

Lista candidaţilor admiși în etapa de selecție online - seria 11 - 2017... Citeste tot »

Concurs de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional - seria 11

* Calendarul desfăşurării concursului * Condiţiile de înscriere la concurs  La concursul de selecţie pentru dobândirea calităţii de membru al corpului naţional de experţi în management educaţional poate participa orice cadru didactic care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: a) face dovada acumulării a 60 de credite transferabile în cadrul unor programe acreditate de formare în domeniul managementului educaţional; b) este titular în învăţământul preuniversitar/într-o unitate de... Citeste tot »