Structură

Strategie

Compartimente

Asigurarea calităţii

Întoarcere la studii în ţară

PROCEDURA DE ÎNSCRIERE A ELEVILOR VENIŢI DIN STRAINĂTATE

Publicat : Miercuri, 01 Noiembrie 2017 de Paul Bilocopetiuc

EXTRAS DIN PROCEDURA OPERATIONALĂ

pentru dobândirea calităţii de elev în România a cetăţenilor români care au urmat cursuri corespunzătoare învăţământului preuniversitar la unităţi de învăţământ din străinătate

 

                                    Descrierea procedurii operaţionale

În conformitate cu OMENCS nr.5079/31.08.2016,  elevii care au urmat cursurile într-o unitate de învăţământ din altă ţară sau la organizaţii furnizoare de educaţie care organizează şi desfăşoară pe teritoriul României activităţi corespunzătoare unor sisteme educaţionale din alte ţări pot dobândi calitatea de elev în România după recunoaşterea sau echivalarea de către inspectoratele şcolare judeţene, Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, respectiv de către minister, a studiilor urmate în străinătate şi, după caz, după susţinerea examenelor de diferenţă stabilite în cadrul procedurii de echivalare.

 

Pasul 1

Elevii care au urmat cursurile într-o unitate de învăţământ din altă ţară şi doresc dobândirea/redobândirea calităţii de elev în România, la o unitate de învăţământ preuniversitar din judeţul Botoşani, se vor adresa o unitate de învăţământ din raza în care va domicilia elevul după întoarcerea în ţară, cu nivel de studii corespunzător vârstei elevului şi a ultimei clase absolvite. La unitatea de învăţământ, elevii (părinţii sau tutorii legali în cazul minorilor)  depun o cerere de înscriere adresată directorului unităţii de învăţământ (anexa 2) şi o cerere de echivalare a studiilor adresată înspectorului şcolar general (anexa 3) sau adresată ministrului educaţiei pentru echivlarea claselor XI-XI/XIII/BAC(anexa4), la care se ataseaza documentele prevăzute de anexa 1 şi documente solicitate de unitatea de învăţământ respectivă. Prin completarea şi semnarea cererilor de înscriere şi echivalare, elevul/părintele/tutorele legal declară, cunoscând prevederile art. 326 din Codul Penal, că informaţiile prezentate în cereri, precum şi documentele incluse în dosar, sunt reale şi autentice şi îşi asumă răspunderea privind solicitarea înscrierii elevului în clasa precizată în cerere.

În cazul elevilor care au absolvit învăţământul gimnazial în străinătate şi solicită încrierea în învăţământul liceal la unităţi de învăţământ liceal din judeţul Botoşani, în perioada vacanţei de vară până la debutul anului şcolar, elevul/părintele sau tutorele legal se adresează prin cerere scrisă Comisiei Judeţene de admitere din cadrul Inspectoratului Scolar. Se va face dovda absolvirii învăţământului gimnazial în străinătate şi a examenelor de absolvire/capaciate dacă este cazul. După repartizarea elevului în clasa a IX-a, elevul va depune dosarul de echiavalare la unitatea de învăţământ unde a fost repartizat.

 

Pasul 2

Alegerea nivelului clasei în care va fi înscris elevul ca audient se face, prin decizie, de Comisia de evaluare din scoala, comisie formată din cadre didactice care predau la nivelul de studiu pentru care se solicită înscrierea, stabilită la nivelul unităţii de învăţământ, din care fac parte directorul/directorul adjunct şi un psiholog/ consilier şcolar.

Evaluarea situaţiei elevului şi decizia menţionată mai sus vor ţine cont de:  vârsta şi nivelul dezvoltării psihocomportamentale a elevului, de recomandarea părinţilor, de nivelul obţinut în urma unei evaluări orale sumare, de perspectivele de evoluţie şcolară.

În cazul în care părinţii, tutorii sau susţinătorii legali nu sunt de acord cu recomandarea comisiei privind nivelul clasei în care va fi înscris elevul audient, elevul va fi înscris în clasa pentru care optează părinţii, pe răspunderea acestora asumată prin semnătură.

Lista documentelor necesare la dosarul de echivalare  

Cerere adresata directorului, la inceput de an scolar < AICI apasati pentru accesarea cererii de inscriere

Cerere adresata ISG la inceput de an scolar 

Adresa_inaintare_catre_ISJ.doc 

Cerere adresata directorului pe parcursul semestrului 

Cerere adresata ISG pe parcursul semestrului 

Cerere adreata ISJ pentru admitere in clasa a IX-a 

 

 

 

Document atasat: PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ PENTRU ÎNSCRIEREA ELEVILOR VENIŢI DIN STRAINĂTATE