Erasmus KA1

Educație pentru diversitate prin integrarea modelelor europene la Colegiul Național „Mihai Eminescu” din Botoșani

Experiența europeană, resursele oferite de școlile/cadrele didactice/furnizorii de cursuri din Europa reprezintă o sursă de inspiranție incontestabilă și necesară,  motiv pentru care, Colegiul Național „Mihai Eminescu” din Botoșani derulează, în intervalul iulie 2019-decembrie 2020, un proiect Erasmus+, de mobilitate în domeniul educației școlare, intitulat  ”Educație pentru diversitate prin integrarea modelelor europene”, nr. 2019-1-RO01-KA101-062208, finanţat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene.

În intervalul 13-19 octombrie 2019, patru cadre didactice au participat la un stagiu de formare în Croația, pe tema strategiilor de motivare a elevilor în clasa contemporană. Obiectivul proiectului asociat acestui curs este îmbunătățirea strategiilor de predare-învățare-evaluare cu noi metode și tehnici de consolidare a motivației elevilor, a imaginii și a stimei de sine, prin integrarea în strategiile didactice a cel putin două noi metode/tehnici de consolidare a motivației elevilor, la discipline din arii curriculare diferite.

Cursul "Enhancing motivation strategies în the contemporary classroom" a oferit participanţilor, pe parcursul a șapte zile, activități interactive și  strategii de motivare diverse şi inovatoare, metode şi abilităţi menite să încurajeze elevii să îşi exploateze pe deplin potenţialul de care dispun şi să îşi continue parcursul educaţional. O prezentare detaliată a activităților de curs se găsește pe pagina liceului:  http://www.lme.ro/proiecte-europene/.

Ca urmare, participanții la curs au organizat lecții demonstrative, în care au utilizat  cel puţin două metode/tehnici identificate în practica europeană. În timpul stării de urgență, când activitățile didactice au  fost transferate în mediul online, strategiile didactice inspirate din realitatea europeană au dinamizat actul educațional, pe componenta de predare-evaluare, determinând o implicare constantă a tuturor elevilor în procesul de învățare.

Conform Formularului de candidatură, profesorii participanți la curs trebuiau să  organizeze 4 ateliere de lucru, prin care 30 cadre didactice din arii curriculare diferite să fie informate în legătură cu aplicarea în procesul didactic a unor metode şi tehnici inovatoare de motivare a elevilor utilizate în practică europeană. Inițial programate pentru vacanța de primăvară, atelierele au fost mutate în mediul online, în contextual condițiilor generate de COVID19. Astfel, a fost creată o pagină web interactivă, adresată tututror cadrelor didactice din școală, prin intermediul căreia  cei patru profesori și-au propus să adapteze experiența europeană la practicile didactice din mediul școlar al liceului, din perspectiva obiectivelor proiectului Erasmus+. Atelierul se găsește pe pagina proiectului, la adresa http://ec.lme.ro/index.html.

În contextul unei societăți dinamice, în care adaptabilitatea la schimbare este o necesitate, atât la nivel individual cât și instituțional, considerăm că această experiență de învățare europeană reprezintă o importantă oportunitate pentru consolidarea misiunii colegiului nostru, de a oferi accesul la o educație de calitate tuturor elevilor săi, precum și formarea acestora în spiritul toleranței și acceptării diversității.         

Informații despre proiect se regăsesc pe site-ul Colegiul Național „Mihai Eminescu” din Botoșani: http://www.lme.ro/ și pe pagina proiectului: http://ka1.lme.ro/.

 

Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene, prin programul Erasmus+, acţiunea cheie 1, Educaţie şcolară. Această publicaţie/comunicare reflectă numai punctul de vedere al autorului şi Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine.

 

                                                                                                                            Persoană de contact proiect,

Prof. Loredana Ciobanu