Structură

Strategie

Compartimente

Asigurarea calităţii

Mobilităţi

COMUNICAT MEC

Comunicat MEC - Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar, în anul școlar 2020-2021, a fost aprobată prin ordin de ministru:

link