Structură

Asigurarea calităţii

Compartimente

Strategie

Profesor de Elită

Error: SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1064 You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ') and lang LIKE 'ro' ORDER BY ordine ASC, categorie ASC' at line 1

P.O.C.U.

A.2.1– Sesiune de informare, conștientizare, sensibilizare și motivare-online-martie 2020-PROFORM

În cadrul Sesiunii de informare, conștientizare, sensibilizare și motivare – A2.1., desfăşurată în format online, în perioada 16-22.03.2020, sunt abordate următoarele teme:

-Cariera didactică;

- Învăţarea prin cooperare sau interdependenţa pozitivă în grupul de elevi;

- Comunicarea şi relațiile de comunicare pedagogică.

Aceste teme sunt dezvoltate în cadrul activităţii A2. Dezvoltare competențe de instruire și/ sau transversale prin programe de formare și dezvoltare profesională continuă, respectiv A2.1. Campanii clasice și multimedia de informare, conștientizare, sensibilizare și motivare pentru atragerea și menținerea RU calificate în școli defavorizate, în cadrul proiectului ProForm- PROfesionalizarea cadrelor didactice prin FORMare continuă, POCU/73/6/6/108182, Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 6, Apelul Profesori motivați în școli defavorizate.

Asociația „Societatea Națională Spiru Haret pentru Educație, Știință și Cultură” din București (SNSH) implementează proiectul, în calitate de beneficiar, împreună cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Botoşani şi Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu.