Erasmus KA1

Anunţ interviu privind selecţia participanţilor din cadrul proiectului „Modele educaționale europene pentru favorizarea progresului şcolar” (European educational models for fostering school progress), Acronim: Education&Progres, nr. 2019-1-RO01-

Anunţ interviu

privind selecţia participanţilor din cadrul proiectului  „Modele educaționale europene pentru favorizarea progresului şcolar”  (European educational models for fostering school progress),

Acronim: Education&Progres,

nr. 2019-1-RO01-KA101-062468

Program: Erasmus+, acțiunea cheie 1, Mobilităţi, Educaţie şcolară,

 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Botoşani, beneficiarul /coordonatorul de consorţiu din cadrul proiectului „Modele educaționale europene pentru favorizarea progresului şcolar” (European educational models for fostering school progress), Acronim: Education&Progres, Programul Erasmus+, acțiunea cheie 1, Mobilităţi, Educaţie şcolară, nr. 2019-1-RO01-KA101-062468, finanţat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene, anunţă faptul că proba de interviu va avea loc în data de 23.01.2020, începând cu ora 10.00, la sediul I.Ş.J. Botoşani.

Interviul se va desfăşura în limba franceză (candidaţii la Stagiul de observare) sau în limba engleză (candidaţii la Cursurile C1-C5).

Informaţii privind proiectul, etapele acestuia, activităţile din cadrul proiectului, bibliografia, criterii de selecţie etc se regăsesc în anunţul nr. 15209/ 19.12.2019, transmis în unităţile de învăţământ şi publicat la sediul I.Ş.J. Botoşani şi pe site-ul I.Ş.J. Botoşani, în cadrul secţiunii Proiecte europene, Erasmus KA1: Inspectoratul Scolar Judetean Botosani

Membrii echipelor suport vor informa cadrele didactice înscrise din şcolile consorţiului, privind participarea la proba de interviu.

 

Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene, prin programul Erasmus+, acţiunea cheie 1, Educaţie şcolară.

Această publicaţie/comunicare reflectă numai punctul de vedere al autorului şi Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine.