Erasmus KA1

Euro mobilitate și învățare în formarea vocațională

Euro mobilitate și învățare în formarea  vocațională

Liceul Tehnologic Todireni implementează proiectul Euro mobilitate și învățare în formarea  vocațională, Nr. 2018-1-RO01-KA102-047406, din cadrul Programului Erasmus+, acţiunea cheie 1, Formare profesională-VET, timp de 18 luni (2018-2020). Proiectul este finanţat  cu sprijinul financiar al Comisiei Europene, având un grant de 102.952,00 Euro.

      Organizaţia de trimitere:  LICEUL TEHNOLOGIC TODIRENI

       Organizaţii de primire :

            - HITA Y ARCOS și PENELA E HIJOS S.L., Spania;

            - ORTIZGRANADA S.L., Spania.

       Organizaţia intermediară : MEP EUROPROJECTS GRANADA S.L., Spania

      Grup ţintă:

o   28 elevi – clasele a X-a și a XI-a, învățământ profesional, calificarea: confecționer produse textile;

o   Flux I: 18.02.2019 13.03.2019;

o   Flux II: 04.11.2019 28.11.2019.

Scopul proiectului este de a oferi  elevilor șansa de a realiza o pregătire practică atractivă, la standarde înalte, în cadrul unor firme din domeniul textil care lucrează cu utilaje și tehnologii moderne din domeniul textil.

Activitățile desfășurate în cadrul stagiului de practică au contribuit la formarea și dezvoltarea competențelor-cheie: competențe antreprenoriale, sociale și civice, de comunicare într-o limbă străină,  de sensibilizare și de expresie culturală.