Formare continuă

Structură

Strategie

Compartimente

Asigurarea calităţii

Formare continuă

Program de formare continuă pentru experţii evaluatori de manuale - CEEM

Ca urmare a adresei Centrului Naţional de Evaluare și Examinare nr. 22/7.01.2020, înregistrată la Inspectoratul Școlar Județean Botoșani cu nr. 41/7.01.2020 vă informăm că, în perioada 7-16 ianuarie 2020 se fac înscrieri pentru program de formare continuă categoria 3 „Program de formare continuă pentru experţii evaluatori de manuale - CEEM", acreditat prin OMEC 5612/19.12.2019.

Grup ţintă: Personal didactic de predare, personal didactic cu funcţii de conducere, de îndrumare şi de control din învăţământul preuniversitar.

Forma de organizare a programului: blended learning

Program de desfăşurare*:

-       18.01.2020 - în intervalul orar 09,00 -18,30 - cursuri faţă în faţă

-       19.01.2020 - în intervalul orar 09,00 - 14.15 - cursuri faţă în faţă

-       20.01.2020 -31.01.2020 - cursuri pe platforma online

-       01.02.2020 în intervalul orar 09,00 - 14.00 - evaluare finală

*în limita a 25 de locuri/CCD, în ordinea înscrierii.

Pentru persoanele înscrise peste această limită, programul de desfăşurare se va anunţa ulterior.

Total ore: 60

Nr. credite transferabile: 15

Cursul se desfășoară prin intermediul Caselor Corpului Didactic din : Bacău, Brașov, București, Constanța, Cluj, Dolj, Iași, Timiș , în perioadele 18.01.2020 -19. 01.2020 și 01.02.2020.

Informații suplimentare despre link-ul de înscriere, perioada și taxa de înscriere găsiți la adresa: https://www.rocnee.eu/manualeauxiliare/07-01-2020.html

Înscrierea on line se realizează la adresa: https://forms.gle/FEPMCanCqSXWCpvT9