Erasmus KA1

Anunţ selecţie participanţi proiect Erasmus+, KA1, Mobilităţi, Educaţie şcolară, consorţiu

Anunţ selecţie participanţi proiect „Modele educaționale europene pentru favorizarea progresului şcolar”, acronim „Education&Progres”, nr. 2019-1-RO01-KA101-062468, aprobat pentru finanțare, în cadrul Programului Erasmus+, acţiunea cheie 1, mobilităţi, educaţie școlară, implementat de Inspectoratul Şcolar Judeţean Botoşani, în calitate de coordonator de consorţiu.