Erasmus KA2

Atelier de formare Învățarea prin cooperare, proiect DICO+

Atelier de formare Învățarea prin cooperare, proiect DICO+

Inspectoratul Școlar Judeţean Botoșani, în calitate de partener în cadrul proiectului «Dispositifs inclusifs de coopération» (Inclusive cooperation training system), nr. 2018-1-FR01-KA201-047904, Programul Erasmus+, Acţiunea cheie 2, Educaţie şcolară, finanțat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene, a organizat Atelierul de formare Învățarea prin cooperare, la Şcoala Gimnazială „Ştefan cel Mare” Botoşani, în data de 25.09.2019.