Erasmus KA1

Proiect „Modele educaționale europene pentru favorizarea progresului şcolar”

Inspectoratul Școlar Judeţean Botoșani este  coordonatorul unui consorțiu național format din 6 unități de învățământ din județul Botoşani, în cadrul proiectului „Modele educaționale europene pentru favorizarea progresului şcolar” (Education&Progres), nr. 2019-1-RO01-KA101-062468, finanțat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene, în cadrul programului Erasmus+, acțiunea cheie 1, Mobilități, Educație şcolară.

Proiectul se va derula pe o perioadă de 15 luni (01.10.2019-31.12.2020) şi are un buget de 59,450.00 Euro.

Unitățile de învățământ din consorțiu sunt: Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Ipotești, Şcoala Gimnazială „Episcop Doctor Partenie Ciopron” Păltiniș, Şcoala Gimnazială nr. 1 Rădăuţi-Prut, Şcoala Gimnazială nr. 1 Stăuceni, Şcoala Gimnazială „Elena Rareș” Botoșani şi Şcoala Gimnazială „Sfântul Nicolae” Botoșani.

Obiectivul general al proiectului este să fie asigurat accesul la o educație de calitate, să fie favorizat progresul şcolar al elevilor şi dezvoltate activitățile de cooperare europeană în 6 şcoli din județul Botoşani, începând cu 2019-2020, ca urmare a participării a 21 de cadre didactice, directori şi inspectori şcolari la 5 cursuri structurate şi a 5 inspectori şcolari la 1 stagiu de observare, în 4 țări din Uniunea Europeană, prin care să-şi dezvolte cunoştințe, aptitudini şi competențe personale şi profesionale, în termeni de rezultate ale învățării, pentru a-şi îmbunătăți calitatea predării-învățării, a crea sinergii între metodele formale şi non-formale, a fi în măsură să deruleze activități şi proiecte care să răspundă mai bine nevoilor elevilor din cele 6 şcoli din consorțiu.

Informații suplimentare:

-https://www.erasmusplus.ro/educatie-scolara-mobilitati;

-https://www.erasmusplus.ro/library/Scolar/2019/rezultate_selectie_KA101_2019.pdf.

 

Acest proiect este finanţat cu sprijinul Comisiei Europene, prin programul Erasmus+, acţiunea cheie 1, Mobilități, Educație şcolară. Această publicaţie/comunicare reflectă numai punctul de vedere al autorului şi Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine.