Erasmus KA1

Proiecte Erasmus+, KA1, aprobate la runda 2019

Proiecte de mobilitate în domeniul educației şcolare, acțiunea cheie 1, Erasmus+, aprobate la runda 2019 (termen limită 5 februarie 2019), unități de învățământ din județul Botoşani: 

Nr. Crt.

Unitatea de învățământ

Titlu proiect

Nr. referință

  1.  

Liceul „Regina Maria” Dorohoi

Accesibilitate și incluziune socială prin exploatarea resurselor IT în demersul didactic

2019-1-RO01-KA101-062094

  1.  

Casa Corpului Didactic Botoşani

Limba Franceză - o șansă! Consorțiu județean pentru adaptarea strategiilor de predare/învățare/evaluare a Limbii Franceze la Europa actuală

2019-1-RO01-KA101-061580

  1.  

Colegiul Național Mihai Eminescu” Botoşani

Educație pentru diversitate prin integrarea modelelor europene

2019-1-RO01-KA101-062208

  1.  

Inspectoratul Şcolar Județean Botoşani

Modele educaționale europene pentru favorizarea progresului şcolar

2019-1-RO01-KA101-062468

  1.  

Colegiul Național Grigore Ghica” Dorohoi

Remodelarea formalului prin non-formal şi digital

2019-1-RO01-KA101-062285

  1.  

Liceul Pedagogic Nicolae Iorga” Botoşani

School, sweet Home

2019-1-RO01-KA101-062774

  1.  

Şcoala Gimnazială Nr. 1 Albeşti

Merg la şcoală, am o şansă!

2019-1-RO01-KA101-062380

  1.  

Şcoala Gimnazială Spiru Haret” Dorohoi

Better teachers for the best of students

2019-1-RO01-KA101-062079

 

 https://www.erasmusplus.ro/library/Scolar/2019/rezultate_selectie_KA101_2019.pdf