Structură

Asigurarea calităţii

Compartimente

Strategie

Profesor de Elită

Error: SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1064 You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ') and lang LIKE 'ro' ORDER BY ordine ASC, categorie ASC' at line 1

P.O.C.U.

A2.1. – Sesiune de informare, conștientizare, sensibilizare și motivare, 15.05.2019

A2.1. – Sesiune de informare, conștientizare, sensibilizare și motivare, 15.05.2019

Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020
Axa prioritară 6, Prioritatea de investiție 10i, apel de proiecte 5, Obiectiv Specific 6.6 
Apel Profesori motivați în școli defavorizate
Titlu proiect: ProForm - PROfesionalizarea cadrelor didactice prin FORMare continuă
Cod SMIS proiect: 108182
Beneficiar: Asociația „Societatea Națională Spiru Haret Pentru Educație, Știință și Cultură” 
Partener 1: Inspectoratul Școlar Județean Botoșani
 
 
15.05.2019
 
Şcoala Gimnazială nr. 1 Albeşti, Judeţul Botoșani
 
A2.1. – Sesiune de informare, conștientizare, sensibilizare și motivare
- Valori europene;
- Strategii educaționale centrate pe elev;
- Activitățile centrate pe elev și nevoile acestuia - instrumente de inovare în dezvoltarea instituțională a școlii.