Erasmus KA1

Euro mobilitate și învățare în formarea vocațională

Un număr de 14 de elevi din clasele a X-a și a XI-a, de la Liceul Tehnologic Todireni, având specializarea Confecționeri produse textile, însoțiți de Prof. Aniței Roxana Daniela și Prof. Apetrei Delia Larisa, au participat, în perioada 18 februarie 2019-13 martie 2019, la stagii de pregătire practică în Granada, Spania, în cadrul proiectului „Euro mobilitate și învățare în formarea vocațională”, Acțiunea cheie 1, Mobilități, VET, Programul Erasmus+, finanțat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene.

Desfășurarea stagiilor de pregătire practică a elevilor a fost facilitată de partenerul Mep Europrojects Granada. În cadrul stagiilor de pregătire practică din Spania, elevii au desfășurat activități practice la sediul partenerilor Hita y Arcos și Penela e Hijos. Stagiile de pregatire practică din străinătate au rolul de a oferi elevilor lipsiți de posibilități șansa de a realiza o pregătire practică atractivă, la standarde înalte, în cadrul unor firme din domeniul textil care lucrează cu utilaje și tehnologii moderne din domeniul textil.

            Pe parcursul celor 18 zile, elevii au dobândit abilități practice, cunoștințe, aptitudini și atitudini specifice domeniului. În acelaşi timp, elevii și-au completat pregătirea culturală prin cunoașterea culturii și istoriei Andaluziei, a oraşelor Cordoba, Sevilla, Malaga, Gibraltar sau Granada. La finalul stagiului, au fost eliberate certificate de participare la mobilitate şi documente de mobilitate Europass, din care rezultă competenţele dobândite.

Organizaţia de primire a oferit participanţilor activităţi care au condus la o formare profesională de calitate. Acest fapt va determina creşterea motivaţiei altor cadre didactice și liceeni de a participa la formare profesională și implicare în mobilități VET. Participarea la acest proiect determină dezvoltarea cooperării între şcoală, agenţi economici şi comunitatea locală şi deschide noi căi de formare profesională a tinerilor, conform nevoilor identificate.

 

Document atasat: