Olimpiade si Concursuri Biologie

ELEVI CALIFICATI LA ETAPA NATIONALA(oficiu și suplimentar)

În conformitate cu prevederile art. 15 alin. (4) din Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare, pentru participarea la etapa națională a olimpiadei de biologie se atribuie locuri suplimentare, 43 locuri/an de studiu, în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute conform clasamentului național realizat după finalizarea etapei județene/a sectoarelor municipiului București și după calificarea participanților pe locurile prevăzute la art. 15 alin. (3) din Metodologia-cadru.

Rezultate finale