Apeluri naţionale

Concursul naţional „Made for Europe”, etapa judeteana, 2019

Concursul naţional «Made for Europe», ediţia 2019, se desfășoară după următorul calendar:

- 05-21 martie 2019:

-promovarea concursului la nivelul unităţilor de învăţământ preuniversitar și a comunităţilor locale din judeţ;

-înscrierea în concurs a unităţilor şcolare care au produse finale rezultate din proiecte finanţate prin programe europene și încheiate în 2018, la Secretariatul I.Ș.J. Botoșani, până în data de 21 martie 2019, ora 12.00;

-organizarea expoziţiei cu produsele finale ale proiectelor derulate de unităţile şcolare înscrise în concurs, la nivel de judeţ, la C.C.D. Botoșani;

-deschiderea expoziţiei de produse finale ale proiectelor finanţate prin programe europene, la nivel județean;

-vizitarea expoziţiei de către publicul interesat.

-22.03.2018, începând cu ora 9.30, Casa Corpului Didactic Botoșani :

-prezentarea produselor finale, în sesiune publică, de către elevi - reprezentanţi ai unităţilor de învăţământ înscrise în concurs (nominalizarea se va face în scris, de către conducerea unităţii de învăţământ, la propunerea membrilor echipei de proiect) ;

- evaluarea produselor finale de către comisia judeţeană de concurs şi afişarea rezultatelor;

- festivitatea de premiere.

Documentele necesare înscrierii produselor finale la etapa judeţeană sunt:

-cerere din partea conducerii unităţii de învăţământ ;

-formularul tip de înregistrare în concurs a produsului final (se va transmite câte un formular pentru fiecare produs final înscris);

-prezentarea unităţii şcolare (max. 1 pagină);

-nominalizarea, în scris, a elevului/elevei care va face prezentarea produsului în cadrul concursului și a cadrului didactic, la propunerea membrilor echipei de proiect. Vă rugăm să aveţi în vedere şi disponibilitatea elevului/elevei de a participa la etapa naţională, în cazul promovării produsului final.

Competiţia este cuprinsă în Calendarul concursurilor naționale școlare finanțate de către M.E.N. în anul școlar 2018-2019, Anexa 4 la OMEN nr. 3016/09.01.2019, la poziţia 59.

Informaţii privind  Concursul naţional de produse finale ale proiectelor finanţate prin programe europene  „Made  for  Europe”  sunt  disponibile  pe  site-ul  Ministerului Educaţiei Naţionale, precum și pe site-ul Inspectoratului Şcolar Judeţean Botoșani, la secţiunea „Apeluri naţionale”.