Structură

Asigurarea calităţii

Compartimente

Strategie

Profesor de Elită

Error: SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1064 You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ') and lang LIKE 'ro' ORDER BY ordine ASC, categorie ASC' at line 1

P.O.C.U.

A3.2.-Seminar de schimb de bune practici-21.02.2019

A3.2.-Seminar de schimb de bune practici-21.02.2019

Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020

Axa prioritară 6, Prioritatea de investiție 10i, apel de proiecte 5, Obiectiv Specific 6.6

Apel Profesori motivați în școli defavorizate

Titlu proiect: ProForm - PROfesionalizarea cadrelor didactice prin FORMare continuă

Cod SMIS proiect: 108182

Beneficiar: Asociația „Societatea Națională Spiru Haret Pentru Educație, Știință și Cultură”

Partener 1: Inspectoratul Școlar Județean Botoşani

21.02.2019

Inspectoratul Școlar Judeţean Botoșani

Judeţul Botoșani

A3.2. - Seminar de schimb de bune practici

- Coordonator/partener: Exemplu de bune practici – proiect “Developing the Capacity of Pre-School Education”, 2016-1-TR01-KA201-034856, Erasmus+

- Expert bune  practici:  Bune practici  privind  integrarea  școlară  si evitarea  abandonului şcolar  a copiilor  romi  (II)

- Responsabil relaţie cu comunitatea: Managementul  clasei  de  elevi