Apeluri naţionale

Competiţia „Școală Europeană”, ediţia a XVI-a, 2019

Publicat : Joi, 07 Februarie 2019 de RODICA MIGHIU

Ministerul Educaţiei Naționale, prin Direcția Generală Educație  Timpurie,  Învățământ  Primar  și  Gimnazial,  continuă  şi  în  anul  şcolar  2018-2019 competiţia pentru obținerea certificatului „Şcoală Europeană”.

            În contextul preluării de către România a preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene la 1 ianuarie 2019, ministrul Educaţiei Naţionale a reafirmat angajamentul României de a promova interesele comune ale României şi Uniunii Europene, ţara noastră fiind ferm ancorată în valorile europene, prin istoria, cultura şi proiecţia aspiraţiilor sale, aşa cum subliniază şi moto-ul sub care se derulează Preşedinţia României, „Coeziunea, o valoare comună europeană”. În ceea ce priveşte priorităţile Preşedinţiei României în domeniul educaţiei, motto-ul ales, „Educaţia care conectează”, evidenţiază cele trei dimensiuni majore urmărite: mobilitatea, incluziunea şi excelenţa.

Având în vedere că Preşedinţia română a Consiliului UE în 2019 este o oportunitate extraordinară pentru a demonstra întregii Europe cum suntem noi şi cum putem contribui, prin acţiuni concrete şi de durată, la creşterea coeziunii şi la dezvoltarea dimensiunii europene a educaţiei, Ministerul Educaţiei Naţionale lansează Apelul naţional pentru înscrierea unităţilor de învăţământ preuniversitar la cea de a XVI-a ediţie a competiţiei pentru obţinerea certificatului „Şcoală Europeană”.

La cele 15 ediții ale competiției naţionale „Şcoală Europeană (2004-2018) au participat 2023 de unități de învățământ din toate județele țării și 775 dintre acestea au primit certificatul și trofeul „Școală Europeană”. Impactul pe care această competiţie l-a avut asupra comunităţilor educaţionale, în toţi aceşti ani, a făcut din această iniţiativă a ministerului o competiţie de elită. Certificarea şcolilor cu titlul „Şcoală Europeană” le-a conferit recunoaştere şi prestigiu în cadrul comunităţilor educaţionale, iar eforturile pe care le-au făcut pentru menţinerea titlului obţinut au determinat interesul tot mai crescut pentru dezvoltarea de noi şi noi proiecte, promovând valorile naţionale şi contribuind la creşterea mobilităţii internaţionale şi a schimbului intercultural.

Competiția se adresează tuturor unităţilor de învăţământ preuniversitar care au fost şi sunt implicate în programele europene din domeniul educației și formării profesionale. Odată obţinut, certificatul „Şcoală Europeană” este valabil pentru o perioadă de trei ani, după care şcoala trebuie să candideze din nou pentru a reconfirma titlul obţinut.

Competiția „Şcoală Europeană” constă în evaluarea calității și coerenței managementului școlii, reflectat în documentele manageriale, precum și a impactului pe care activitățile derulate în cadrul proiectelor europene l-au avut asupra culturii organizaționale și a ethosului școlii.

Etapele competiției:

·         22 martie 2019 (data poştei): termenul limită pentru trimiterea candidaturilor;

·         1-6 aprilie 2019: evaluarea candidaturilor;

·         mai-iunie 2019: acordarea certificatelor, în cadru festiv.

Dosarul de candidatură va conţine: formularul de candidatură și avizul I.Ș.J./I.S.M.B. de participare la Competiția Națională „Școală Europeană”, disponibile pe site-ul M.E.N., un portofoliu ilustrativ, copii ale Proiectului de dezvoltare instituţională şi Planurilor manageriale anuale 2016-2017, 2017-2018 și 2018-2019,

Candidaturile vor fi trimise Inspectoratului Școlar Judeţean Caraş-Severin, prin poştă, la adresa: Inspectoratul Școlar Judeţean Caraş-Severin, str. Ateneului, nr. 1, Reşiţa, cod poştal 320112, cu menţiunea „Pentru Competiţia naţională Şcoală Europeană, ediția 2019”. Datele privind expeditorul trebuie să conţină denumirea completă a unităţii şcolare.

Inspectorul  şcolar pentru  proiecte  educaționale va  acorda  consultanţă  şcolilor  la întocmirea dosarelor de candidatură, putând fi contactat, în acest sens, la adresa electronică:  rodica.mighiu@isjbt.ro.

Document atasat: