Erasmus KA1

Proiect MOISSON 2

Proiectul «MOISSON (Mobilités d’Observation Inter-Catégorielle des Systèmes Scolaires pour l’Ouverture et la Nouveauté)» (MOISSON2), Nr.  2017-1-FR01-KA101-036959, face parte din programul Erasmus+ şi se va desfăşura în perioada septembrie 2017-iunie 2019.

Organizaţia de trimitere este Académie de Nice, Rectorat de Nice-DAREIC, Franţa, iar organizaţia de primire este Inspectoratul Şcolar Judeţean Botoşani.

În cadrul proiectului, un număr de 12 participanţi (personal didactic şi nedidactic, inspectori şcolari şi directori de unităţi de învăţământ) de la Académie de Nice şi Académie d’Aix-Marseille, vor efectua un stagiu de 5 zile în Botoşani, România.

Alţi participanţi vor efectua stagii în Germania, Austria, Bulgaria, Danemarca, Spania, Grecia, Italia, Lituania şi Regatul Unit al Marii Britanii).

Fiecare delegaţie, formată din 10-12 membri, va realiza va desfășura o misiune de observare de 5 zile într-una din cele 10 țări partenere, cu privire la practicile de predare, precum şi la metodele de lucru şi de organizare specifice țării gazdă (școli și autorități educaționale).

Temele abordate sunt: ​​educația incluzivă, progresul şcolar și cetățenia europeană.

Proiectul este finanţat cu sprijinul Comisiei Europene prin Programul Erasmus+, acţiunea cheie 1.