Învăţământ rromi

Plan Județean pentru prevenirea segregării școlare a elevilor rromi, pentru anul scolar 2018-2019

Segregarea este o formă gravă de discriminare. În cadrul sistemului educaţional, segregarea constă în separarea fizică, intenţionată sau neintenţionată, a copiilor rromi de restul copiilor în şcoli, clase, clădiri şi alte facilităţi, astfel încât numărul copiilor rromi faţă de cei nerromi este disproporţionat de mare în raport cu procentul pe care copiii rromi de vârstă şcolară îl reprezintă din totalul populaţiei de vârstă şcolară în respectiva unitate administrativ teritorială. Segregarea are drept consecinţă accesul inegal al copiilor la o educaţie de calitate. Separarea copiilor rromi în grădiniţe şi şcoli conduce invariabil la o calitate a educaţiei inferioară celei oferite în grupele, clasele sau şcolile cu o altă majoritate etnică a populaţiei şcolare. Menţinerea separării în educaţie, pe criterii etnice, are efecte negative atât pentru rromi cât şi pentru societatea românească în ansamblu..

Document atasat: