Apeluri naţionale

Informare privind criteriile de verificare a propunerilor de proiecte depuse prin programul de Sprijin pentru Reforme Structurale 2017-2020

Pentru exerciţiul financiar 2014-2020, România primește sprijin financiar nerambursabil de la Uniunea Europeană prin programele operaţionale POR, POCU, POC, POIM, POAT, POCA, POAD, cât și prin Programul de Sprijin pentru Reforme Structurale, cu finanţare de la Comisia Europeană. Programul de Sprijin pentru Reforme Structurale a demarat în anul 2015 și oferă sprijin statelor membre în pregătirea, proiectarea și punerea în aplicare a reformelor care vizează consolidarea capacităţii administrative a statelor prin oferirea unui ajutor financiar, în valoare totală de 142,8 milioane euro. Principalul obiectiv al programului este de a ajuta o ţară să pună în aplicare reforme structurale de promovare a creșterii. Acestea ar trebui să contribuie la consolidarea competitivităţii, la sporirea productivităţii și a creșterii economice durabile, la crearea de locuri de muncă și la stimularea investiţiilor, în special în contextul proceselor de guvernanţă economică. Programul propune, de asemenea, acordarea de asistenţă pentru utilizarea eficientă, eficace și transparentă a fondurilor Uniunii și urmărește să îndeplinească acest obiectiv ajutând statele membre să își îmbunătăţească capacităţile administrative și instituţionale. Această coordonare este necesară pentru a se asigura o convergenţă mai mare între economiile din UE, precum și creșterea economică durabilă în întreaga UE. Urmare a adresei Secretariatului General al Guvernului cu nr. 552 din data de 12.9.2018 și înregistrată la MEN, Cabinet Ministru cu nr. 10422/14.09.2018, vă supunem atenţiei, cu titlu informativ, un set de criterii, pe baza căruia urmează a fi analizate cererile de finanţare depuse de fiecare instituţie. Menţionăm că acest set de criterii deţine un rol orientativ și reprezintă un document suport în activitatea de analiză la nivel tehnic, urmând ca ierarhizarea proiectelor să fie stabilită la nivel decizional.