Structură

Strategie

Compartimente

Asigurarea calităţii

Învăţământ particular

INFORMARE PRIVIND UNITĂŢILE PARTICULARE DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Inspectoratul Școlar Județean Botoșani recomandă tuturor beneficiarilor să solicite la înscriere documentul care atestă funcționarea legală a ofertantului particular de servicii educaționale. Funcţionarea legală a unei unităţi de învăţământ preuniversitar, de la unități de educație preșcolară la școli postliceale, este dovedită pe baza actului de autorizare sau de acreditare, respectiv de ordinul ministrului educației naționale privind autorizarea sau acreditarea. Unitățile particulare de învățământ preuniversitar, furnizorii particulari de oferte educaționale preșcolare, after-school etc., au dreptul de a înscrie copii/elevi şi de a desfăşura activităţi de educaţie numai dacă dispun de autorizare de funcţionare provizorie sau de acreditare. În situaţia înscrierii copiilor/elevilor în unități de învățământ preuniversitar particulare sau la furnizori particulari de oferte educaționale care nu pot proba funcţionarea pe baze legale, unicii responsabili sunt părinţii sau susţinătorii legali ai acestora. Informaţii despre unităţile de învăţământ preuniversitar particulare care funcționează legal la nivelul județului Botoșani pot fi accesate de pe pagina web a Inspectoratului Școlar Județean Botoșani http://www.isjbotosani.ro/, secțiunea „ÎNVAŢAMANT PARTICULAR”, la numărul de telefon 0231/584050 (int. 139), sau de pe pagina web a Agenţiei Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar http://beta.aracip.eu/. Părinţii care doresc înscrierea copiilor în grădinițe particulare pot consulta ghidul „Cum aleg pentru copilul meu o grădiniță particulară” postat pe site-ul Inspectoratul Şcolar Judeţean Botoşani la rubrica „ÎNVAŢAMANT PARTICULAR” Inspectoratul Școlar Judeţean Botoșani

Document atasat: