Structură

Strategie

Compartimente

Asigurarea calităţii

"Inspecţia şcolară în Europa"

Inspecţia şcolară în Europa

unitate şi diversitate pentru un învăţământ de calitate

Inspecţia şcolară în Europa

In perioada 08-21 martie 2010, s-a derulat plasamentul de formare în cadrul Proiectului nr. LLP-LdV/ PLM/ 2009/ RO/061, intitulat Inspecţia şcolară în Europa – unitate şi diversitate pentru un învăţământ de calitate. Proiectul este iniţiat de Inspectoratul Şcolar al Judeţului Botoşani, România, în colaborare cu Académie de Nancy-Metz, Franţa şi a vizat plasamentul a 10 inspectori şcolari de la Inspectoratul Şcolar al Judeţului Botoşani pe durata a două săptămâni, în cadrul instituţiei Académie de  Nancy-Metz : participarea la activităţi de planificare a inspecţiilor, la activităţi de evaluare, la activităţi specifice inspectorilor şcolari. La nivelul parteneriatului se doreşte să fie ameliorată calitatea şi să fie stimulată inovaţia în sistemul de evaluare, raportată la standardele naţionale şi europene, să fie întărit cadrul cooperării europene între cele două instituţii.