Apeluri naţionale

Noi apeluri pe fondurile Norvegiene și SEE, lansate pe data de 16 februarie 2018

Au fost deschise trei noi apeluri pe fondurile Norvegiene și SEE, pe data de 16 februarie 2018, după cum urmează :

1.       Programul Educație - Apelul nr. 3 în domeniul învățământului profesional și tehnic:

Grupul ţintă direct: şcolile profesionale, liceele tehnologice şi companiile / întreprinderile lor partenere implicate în proiecte

Beneficiarii finali: personalul şcolilor, elevii şi personalul companiilor / întreprinderilor partenere.

Instituţiile care pot aplica şi participanţii la proiectele din sistemul învăţământului profesional şi tehnic sunt prezentaţi în secţiunea : http://www.eea4edu.ro/cine-poate-candida/invatamant-profesional-si-tehnic/ 

Termen limită pentru depunerea proiectelor: 11.05.2018

 

2.       Programul Educație - Apelul nr. 4 - Educatie școlară prin mobilităţi de învăţare între România şi statele donatoare, pentru experţi educaţionali (inspectori şcolari, formatori de profesori, consilieri).

Bugetul: 300.000 euro (100% grant)

Termen limită pentru depunerea proiectelor: 31.05.2018.

Grupul ţintă direct: instituţii din sistemul de învăţământ preuniversitar care au rolul de a susţine dezoltarea educaţiei în şcoli.

Beneficiarii finali: experţii educaţionali din aceste instituţii.

http://www.eea4edu.ro/cine-poate-candida/invatamant-preuniversitar/

 

3.       Programul Educație - Apelul nr. 5 pentru incluziunea școlară a copiilor romi.

Buget: 811.000 euro (100% grant instituție publică, 90% ONG).

Termen limită pentru depunerea proiectelor: 31.05.2018.

Proiectele vor facilita:

  • formarea profesorilor în domenii precum: promovarea unei şcoli inclusive şi învăţarea într-un mediu multicultural, democraţie, toleranţă, antidiscriminare etc.;
  • organizarea de activităţi de învăţare pentru părinţii romi şi neromi;
  • organizarea activităţilor extra-curriculare pentru copiii romi şi neromi în vederea creşterii incluziunii şi competenţelor lor sociale.

Grupul ţintă: şcolile implicate în proiecte

Beneficiari finali: elevii şi părinţii romi şi neromi cât şi profesorii din şcoli

http://www.eea4edu.ro/cine-poate-candida/componenta-roma/