Erasmus KA2

Proiect Erasmus+ “Sharing the world: disability and displacement”

Colegiul Naţional “A. T. Laurian” din Botoșani este partener în cadrul proiectului Sharing the world: disability and displacement”, nr. 2017-1-FR-01-KA219-037504_5, care se derulează în perioada 2017-2019, în cadrul programului Erasmus+, acţiunea cheie 2, parteneriate strategice doar între școli, cu sprijinul financiar al Comisiei Europene.

Proiectul își propune sa  încurajeze incluziunea socială a elevilor defavorizați (elevi cu dizabilități, elevi din casele de copii, elevi cu probleme de învățare, copii refugiați sau abandonați de familiile lor etc). Incluziunea socială trebuie să devină un obiectiv important în lumea de astăzi, deoarece împiedică categoriile dezavantajate să părăsească școala mai devreme.

Obiectivul principal este de a consolida empatia și de a crea o schimbare de perspectivă și de respectare a drepturilor omului în cazul categoriilor mai sus menționate.

În perioada 12-16 februarie 2018, Colegiul Naţional “A. T. Laurian” din Botoșani va fi gazda unei activităţi transnaţionale de predare-învăţare-formare, la care participă un număr de 29 de elevi și 14 cadre didactice din Franţa, Portugalia, Turcia, Slovenia, Slovacia și Letonia.

Sunt programate activităţi interdisciplinare din perspectiva istorică privind drepturile copilului (« Cine sunt eu ? »), activităţi care implică noţiuni de etică aplicată (« Dreptul la servicii medicale gratuite »), concurs cu jaloane « Drepturile copilului », asistenţă la ora de educaţie antreprenorială – proiect « Laurianul iubește și păstrează tradiţia », vizionări de filme, conferinţă, activităţi de documentare online (privind dreptul la sănătate, dreptul la educaţie și dreptul la locuinţă), Flash mob, spectacol « Sunt talentat » realizat de elevii de la Clubul de teatru “Drama Club” și de elevii din proiect,vizite la Asociaţia Părinţilor Copiilor cu Sindrom Down, la Fundaţia « Hand of Help », la Școala Profesională Specială « Sf. Stelian » Botoșani, precum și la autoritorităţi publice locale.

            Prin aceste activităţi, elevii vor fi capabili să identifice drepturi și obligaţii din legislaţia europeană, să realizeze un scurt istoric al drepturilor copiilor la nivel european, să poată evalua comportamente din societate cu privire la drepturile copilului, să utilizeze mediul online pentru propria formare și instruire.

            În cadrul proiectului, se va realiza o platformă online cu resurse educaționale pentru școlile interesate de acest subiect, va crește gradul de conștientizare a nevoilor copiilor în randul populaţiei școlare și a factorilor de decizie prin organizarea de conferinţe și ateliere de lucru, se va crea un prim contact cu lumea muncii, iar copiii cu dizabilităţi vor fi sprijiniţi în crearea unui proiect profesional.