Erasmus KA2

Atelier de lucru: “Parents` Education in Pre-School”

Atelier de lucru: “Parents` Education in Pre-School”

Proiect „Developing the Capacity of Pre-School Education”, nr.  2016-1-TR01-KA201-034856
 
Casa Corpului Didactic Botoșani:
-Prezentare: “Formarea continuă a cadrelor didactice din învăţământul preșcolar”;
-Atelier de lucru: “Parents` Education in Pre-School”.