Erasmus KA1

Conferinţa „Learning using Non - Formal Methods During Classes”

Conferinţa „Learning using  Non - Formal  Methods During Classes”

În data de 29 mai 2017, Liceul „Demostene Botez” din Trușești a organizat o Conferinţă în cadrul proiectului „Learning using  Non - Formal  Methods During Classes”, nr. 2015-1-RO01-KA101-014707, proiect  finanțat prin Programul Erasmus+, acţiunea cheie K1 – Proiecte de mobilitate, Educație școlară.

Programul a cuprins prezentări ale activităţilor de mobilitate, diseminarea și valorizarea rezultatelor din cadrul proiectului:

-          cursul de  formare “Preventing failure, leading for succes”, organizat de Global Learning Association, în Londra şi în  Lincoln, Marea Britanie;

-          cursul de  formare ”Experimental Barcelona. Experiential Travel for Education, Creative Tourism and Wellbeing”, organizat de  EUROPASS  Centro Studi Europeo, în Barcelona, Spania;

-          cursul de  formare Interactive teaching - using educational games and new technology in order to enhance learners` motivation”, desfășurat în Oslo, Norvegia;

-          cursul de  formare ”Innovative Teaching Methods”, organizat de IDEC S.A., în Pireu,  Grecia.

În cadrul conferinţei a fost subliniat impactul activităţilor din cadrul proiectului:  deschiderea către dimensiunea europeană, creșterea calităţii actului educativ, creșterea atractivităţii orelor de curs, îmbunătăţirea metodelor și tehnicilor de predare-învăţare-evaluare, dezvoltarea abilităţilor de lucru cu elevii din perspectiva metodelor non-formale,  cooperarea cu profesori din alte școli, cu comunitatea locală, cu instituțiile locale și județene.

 

Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene prin prin Programul ERASMUS+, Acţiunea cheie 1 – proiecte de mobilităţi în domeniul școlar. Această comunicare reflectă numai punctul de vedere al autorului şi Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine.