Erasmus KA2

Cursul de formare "Éducation à la citoyenneté européenne", C3

Cursul de formare

În perioada 08-12 mai 2017, are loc, la Casa Corpului Didactic din Botoșani, Cursul de formare "Éducation à la citoyenneté européenne", C3, din cadrul Proiectului « European Literacy and Citizenship Education-Plus » (ELICIT-PLUS), nr. 2014-1-FR01-KA200-002362, Programul ERASMUS +, Acţiunea cheie 2, Parteneriate strategice, derulat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene.

Se doreşte promovarea cetăţeniei europene active (educaţia în spiritul cetăţeniei fiind una din condiţiile democraţiei), aducerea unui plus de informaţii cu privire la Europa faţă de mass-media şi programele şcolare, aducerea unei contribuţii importante privind atingerea obiectivelor Strategiei Europa 2020.

Cursul are ca beneficiari direcţi cadre didactice și alte categorii, din judeţul Botoșani.

Menţionăm prezenţa la Botoșani, în calitate de formatori, a Dnei Marie-France Mailhos și a Dlui Joël Mathieu, din partea A.E.D.E. France.

 

Acest proiect este  finanţat cu sprijinul Comisiei Europene. Această comunicare reflectă numai punctul de vedere al autorului şi Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine.