Erasmus KA1

Vizita de studiu „The future begins today: educational and professional guidance practices”

Vizita de studiu „The future begins today: educational and professional guidance practices”

În cadrul vizitei de studiu ERASMUS+ „The future begins today: educational and professional guidance practices”, se desfășoară următoarele activităţi:

-vizite în unităţi școlare care au derulat proiecte educaţionale europene, precum şi în alte instituţii educaţionale (Casa Corpului Didactic, Centrul Judeţean de Resurse și Asistenţă Educaţională, universitate).

-întâlniri cu responsabili din domeniul educaţiei, cadre didactice, elevi, autorităţi locale şi judeţene;

-mese rotunde, activități demonstrative, dezbateri, având ca subiect tematica vizitei (impactul proiectelor educaționale europene asupra orientării școlare și profesionale a elevilor în alegerea carierei lor viitoare, combaterea părăsirii timpurii a școlii, includerea elevilor defavorizați și a celor cu CES);

-stabilirea de rețele pentru continuarea cooperării în cadrul programului Erasmus +.

Vizita de studiu are ca scop punerea în valoare a impactului proiectelor finanţate din fonduri europene asupra orientării şcolare şi profesionale, a favorizării accesului tinerilor (inclusiv a celor cu nevoi educaţionale speciale sau provenind din medii sociale dezavantajate), pe piaţa muncii naţionale şi europene.