Apeluri naţionale

Proiect Everyone - World’s Largest Lesson

Prin Rezoluţia Adunării Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite din data de 25 septembrie 2015, a fost aprobată Agenda pentru Dezvoltare Durabilă pentru anul 2030, aplicabilă începând cu 1 ianuarie 2016.

În Agendă sunt cuprinse 17 Obiective mondiale precum și 169 de ţinte ale dezvoltării durabile (DD) pentru următorii 15 ani acoperind domenii de importanţă critică pentru umanitate și planetă: oamenii, planeta, prosperitatea, pacea și parteneriatul.

Pentru promovarea înţelegerii de către elevi a obiectivelor mondiale ale dezvoltării durabile, se desfășoară iniţiativa UNESCO și Project Everyone cu titlul World’s Largest Lesson, constând în organizarea, în unităţile de învăţământ, a uneia sau mai multor lecţii pe tematica acestor obiective, în perioada 19-25 septembrie 2016.

În vederea organizării acestor lecţii sunt disponibile planuri de lecţie și resurse educaţionale, pentru fiecare obiectiv în parte, la adresa http://worldslargestlesson.globalgoals.org/, iar pentru idei și recomandări poate fi consultată echipa Project Everyone, pe adresa de e-mail programmedirectorwll@project-everyone.org.

Document atasat: