Erasmus KA2

Reuniune transnaţională de proiect Erasmus+ "Challenging Communication in a Committing Community"

Reuniune transnaţională de proiect Erasmus+

"Challenging Communication in a Committing Community"

Liceul Teoretic “Dr. Mihai Ciucă” Săveni

13-19.05.2016

 

„Challenging Communication in a Commiting Community” este un proiect de parteneriat strategic Erasmus+, derulat de Liceul Teoretic „Dr. Mihai Ciucă” din Săveni, în  colaborare  cu unităţi școlare din Danemarca, Polonia şi Turcia, în perioada 2014-2016, având ca temă centrală abordarea de noi metode de învăţare, pentru a depăși barierele comunicării între cetăţenii Europei. Acest proiect face parte din programul Erasmus +, acţiunea cheie 2 – parteneriate strategice din domeniul educaţiei școlare, proiecte între școli, finanţat cu sprijinul Comisiei Europene.

La reuniunea transnaţională de proiect din această perioadă participă 7 profesori și 25 elevi din școlile și ţările partenere. Tema care va fi abordată în cadrul reuniunii de proiect de la Săveni este democraţia: principii  democratice, cunoașterea evoluţiei democraţiei în România, rolul comunităţilor etnice în consolidarea democraţiei, democraţia în școală (8 teme de dezbatere pe subiecte de interes pentru elevi, alese de comun acord), activităţi demonstrative (exemplu: „Toleranţă zero faţă de discriminarea în școală”).

Participarea la activităţile proiectului a contribuit la dezvoltarea competenţelor lingvistice, a competenţelor sociale (lucrul în echipe locale și transnaţionale), la luarea deciziilor privind viitoarea carieră, la dezvoltarea cunoștinţelor despre Europa, despre culturile și tradiţiile ţărilor partenere.

Pentru mai multe informaţii, poate fi accesat site-ul proiectului: http://4cs7.webnode.com/.