Olimpiade şi concursuri şcolare - fizică

Olimpiada Judeţeană de "Ştiinţe pentru Juniori" - 25 mai 2019, etapa județeană - subiect, barem și rezultate înainte de contestații

SUBIECT

BAREM

REZULTATE - înainte de contestații

Eventualele contestații se depun personal, de către fiecare elev în data de 27 mai 2019 între orele 11.00 și 13.00 la secretariatul  Școlii Gimnaziale Nr. 13 Botoșani. Cererea prin care se contestă punctajul obținut trebuie avizată, prin semnătură, de catre profesorul pregătitor/de la clasă.

Contestatiile se depun pentru fiecare disciplină la care elevul consideră ca punctajul acordat de profesorii evaluatori  este diferit de cel al propriei evaluări, conform baremului afișat.

 

Rezultatul de la contestații este rezultatul final.