Erasmus KA1

Proiect "O școală democratică pentru o societate democratică"

Proiect

În perioada 03-09 aprilie 2016, Inspectoratul Școlar Judeţean Botoșani derulează proiectul “Demokratik Okuldan Demokratik Topluma – From Democratic School to Democratic Society”, care face parte din programul ERASMUS+ KA1 MOBILITY FOR SCHOOL STAFF, în cadrul căruia Çankiri Milli Eğitim Müdürlüğü, din Turcia, este organizaţie de trimitere, iar Inspectoratul Școlar Judeţean Botoșani este organizaţie de primire.

Sunt programate activităţi împreună cu unităţi școlare din judeţul Botoșani, pe următoarea tematică: managementul educaţional, managementul calităţii, formarea culturii școlare pentru o societate democratică, implementarea de proiecte europene.

Sunt organizate activităţi interactive și ateliere de lucru cu elevi, cadre didactice și părinţi (atitudini democratice, valori europene, studii de caz, locul democraţiei în curriculum, managementul clasei, activităţi extrașcolare, cultură școlară democratică etc).

De asemenea, au fost prevăzute vizite la Primăria Municipiului Botoșani, la Primăria Municipiului Dorohoi și la Primăria comunei Vorona, având ca tematică buna colaborare dintre școală și autorităţile publice locale.