Structură

Strategie

Compartimente

Asigurarea calităţii

C.N.E.M.E.

Rezultate experți în management educațional SESIUNEA 2015, SERIA 2

Rezultatele înregistrate în urma desfășurării concursului, organizat de către Inspectoratul Școlar al Județului BOTOȘANI, SESIUNEA 2015, SERIA 2,pentru selecția cadrelor didactice pentru constituirea corpului național de experți în management educațional

Contestaţiile cu privire la hotărârile comisiei de evaluare a dosarelor candidaţilor se adresează, în scris, inspectorului şcolar general şi se depun la registratura inspectoratului şcolar, în perioada 19 - 23 octombrie 2015.