Erasmus KA1

Prezentare proiect nr. 2014-1-RO01-KA102-000978

Proiect „Noi abordări ale inspecţiei şcolare în context european. Strategii pentru prevenirea eşecului şcolar”, Programul Erasmus+, Acţiunea cheie 1 – VET

Proiectul  «Noi abordări ale inspecţiei şcolare în context European. Strategii pentru prevenirea eşecului şcolar» se derulează în anul şcolar 2014-2015, timp de 12 luni (01 octombrie 2014 – 30 septembrie 2015), în parteneriat cu Rectoratul  din Nice, Franţa.

Grantul aprobat are o valoare de 16.050,00 Euro.

Perioada de mobilitate: 14-22 mai 2015.

Inspectori școlari de la I.Ș.J. Botoșani au efectuat o mobilitate de o săptămână şi au derulat activităţi împreună cu inspectori şcolari din Franţa, pentru a găsi  exemple de bune practici ale inspecţiei şcolare şi ale metodelor utilizate în unităţile şcolare cu accent pe control, dar și pe consilierea cadrelor didactice, pe sprijinirea acestora şi a elevilor în procesul de predare-învăţare-evaluare.

Tematica abordată a fost:

- monitorizarea creşterii calităţii procesului de predare-învăţare-evaluare,

- calitatea managementului şcolar,

- utilizarea manualelor şi strategiilor/tehnicilor didactice,

- identificarea de soluţii pentru a elimina discrepanţele între rezultatele de la clasă şi rezultatele la simulări şi la examene,

- noi modalităţi de colaborare între inspectorii şcolari, autorităţile locale/regionale, cadre didactice şi părinţi,

- modalităţi de colaborare între organizaţiile partenere în proiect.

Instrumentele europene utilizate sunt:

- CV-ul Europass ;

- Paşaportul lingvistic Europass ;

- Documentul de mobilitate Europass.

Exemplele de bune practici vor fi preluate şi puse în practică/adaptate la nivel local şi regional, la nivel naţional.

 

 Acest proiect este finanţat cu sprijinul Comisiei Europene, prin programul Erasmus+, Acţiunea cheie 1, VET. În ceea ce priveşte conţinutul acestor informaţii, acesta reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorului. Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale şi Comisia Europeană nu sunt responsabile de modul în care conţinutul informaţiei va fi utilizat.