Erasmus KA1

Noi abordări ale inspecţiei şcolare în context European, pentru prevenirea eşecului şcolar

Noi abordări ale inspecţiei şcolare în context European, pentru prevenirea eşecului şcolar

In cadrul proiectului «Noi abordări ale inspecţiei şcolare în context European. Strategii pentru prevenirea eşecului şcolar », ERASMUS+, acţiunea KA1-VET, finanţat cu sprijinul Comisiei Europene, o delegaţie de la I.Ş.J. Botoşani a efectuat o mobilitate, în perioada 15-21 mai 2015, la Rectoratul din Nice, Franţa, partener în proiect.

Au fost derulate activităţi împreună cu inspectori şcolari din Franţa (asistenţe la ore, la activităţi specifice inspecţiei școlare, mese rotunde, dezbateri), în cadrul cărora au fost identificate exemple de bune practici ale inspecţiei şcolare şi ale metodelor utilizate în unităţile şcolare cu accent nu numai pe control dar și pe consilierea cadrelor didactice, pe sprijinirea acestora şi a elevilor în procesul de predare-învăţare-evaluare.

Proiectul a fost susţinut prin implicarea și profesionalismul echipelor pedagogice și educative din unităţile de învăţământ unde s-au derulat activităţile, dar și a personalului de la Rectoratul din Nice.

In vederea continuării colaborării, a fost semnat un Acord de parteneriat, prin intermediul căruia vor fi încurajate unităţile școlare din ambele ţări să deruleze în comun proiecte eTwinning sau Erasmus+.