Structură

Strategie

Compartimente

Asigurarea calităţii

Mobilităţi

SEDINTA PUBLICA DIN 5 MAI 2015

ANUNȚ

Ședința publică  pentru soluționarea cererilor de repartizare, pe perioadă nederminată, a cadrelor didactice angajate cu contract de muncă pe perioadă determinată, în baza art. 253 din Legea nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare, va avea loc în data de 5 MAI 2015, ora 13.00, în AULA COLEGIULUI NAȚIONAL „A.T.LAURIAN” BOTOȘANI.

 

Inspector şcolar general,

Prof. Mihaela HUNCĂ

 

 

Președintele Comisiei de Mobilitate,

Inspector şcolar general adjunct,

Prof.dr. Dragoș CRISTEA

                                                                                                Inspector şcolar

pentru managementul resurselor umane

 

                                                                                     Prof. Elena DĂMII