Structură

Strategie

Compartimente

Asigurarea calităţii

Noutăţi management

Evaluarea anuală a activităţii directorilor unităţilor de învăţământ preuniversitar din judeţul Botoşani - 2014

În vederea realizării evaluării anuale a activităţii directorilor / directorilor adjuncţi din unităţile de învăţământ din judeţul Botoşani, pentru anul şcolar 2013-2014, vor fi utilizate următoarele documente:

* Procedura operaţională nr. 5602/02.07.2014 privind evaluarea anuală a directorilor

* Calendarul evaluării activităţii manageriale

* Fişa de (auto)evaluare a activităţii directorului pentru anul şcolar 2013-2014

* Repartizarea inspectorilor şcolari pe unităţi de învăţământ valabilă începând cu data de 02.07.2014