Comenius

Competiţia de selecţie a şcolilor - proiect Comenius Regio ,,Implementing Benchmarking in School Improvement (Bench-Schools)”

Publicat : Miercuri, 07 Mai 2014 de RODICA MIGHIU

La nivelul județului Botoşani se derulează proiectul Comenius Regio ,,Implementing Benchmarking in School Improvement (Bench-Schools)”, nr. COM-13-PR-40-BT-TR, în perioada 2013-2015.

Scopul proiectului este de a găsi strategii de implementare a unor instrumente de evaluare a calității în educație (benchmarking) realizate de către autorităţile locale partenere şi de către şcolile partenere din ambele regiuni. In vederea stabilirii celor mai bune douăsprezece şcoli pe baza a douăsprezece criterii conform grilei din anexă, declarăm deschisă competiția în cadrul acestui proiect.

Vă adresăm invitația de a participa la această competiție, prin depunerea la Secretariatul I.Ş.J. Botoşani, până în data de 25 mai 2014, a următoarelor documente:

- Anexa 1 – cererea, semnată, ştampilată şi înregistrată;

- Anexa 4 – formular, semnat, ştampilat;

- Portofoliu ilustrativ - documente necesare pentru evaluare (în format electronic, pe DVD sau CD), aranjate conform Anexei 3 – grila de selecție şcoli:

• Planuri manageriale anual şi semestriale (an şcolar 2013-2014);

• Proiect de dezvoltare instituţională;

• Planul de activităţi europene ;

• Raport de activitate internă CEAC ;

• Raport de activitate al responsabilului de proiecte europene ;

• Fişe proiecte (1 pagină, word);

• Copii după documente de mobilitate Europass ;

• Copii după certificate de participare la proiecte europene/reuniuni de proiecte, conferinţe, simpozioane etc ;

• Analiza site-ului, a paginilor personale ale profesorilor, a blogurilor / Print Screen;

• Reviste ;

• Produse finale;

• Prezentarea de experienţe individuale sau comune de învăţare în Europa / despre Europa de către elevi şi profesori (proiecte de parteneriat şcolar Comenius, proiecte de mobilități individuale de formare continuă Comenius, proiecte Leonardo da Vinci etc) (1 pagină, word) ;

• Prezentarea de exemple de bune practici (1 pagină, word) cu referire la cel puțin un criteriu din grilă;

• Inregistrări video ;

• Fotografii etc.

 

Document atasat: