POS-DRU

POS-DRU

Conferința națională a profesorilor de chimie

 

In perioada 14-16 februarie 2014, a avut loc, la Poiana Braşov, Conferința națională a profesorilor de chimie, în cadrul proiectului POSDRU “Formarea continuă a profesorilor de Chimie în societatea cunoaşterii”, ID  62517.

Proiectul s-a derulat în perioada septembrie 2010 – februarie 2014, având drept instituție beneficiară Universitatea “Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu, în parteneriat cu Universitatea “Valahia” din Târgovişte, S.C. SIVECO România S.A. şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Botoşani, fiind co-finanţat de Uniunea Europeană prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, Domeniul major de intervenţie 1.3 „Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare” în cadrul contractului de finanţare POSDRU/87/1.3/S/62517.

La Conferință au fost prezenți reprezentanți ai instituțiilor partenere, precum şi formatori şi cadre didactice participante la activități de formare (județul Botoşani a avut 10 reprezentanți).

Inspectoratul Şcolar Județean Botoşani, ca partener în proiect, a prezentat impactul procesului de formare-evaluare asupra grupului țintă.

Din prezentările formatorilor implicați în proiect, menționăm următoarele teme:

-metode specifice ale utilizării TIC în procesul educațional;

-multimedia utilizată în predarea lecțiilor de chimie – bune practici;

-creşterea calității învățământului prin formarea continuă a profesorilor de chimie;

-profesorul de chimie - călăuza elevului în demersul cunoașterii;

-exemple de bune practici - aspecte din lecțiile de pe  platforma prochimie; metode de utilizare a softurilor în ora de chimie;

-predarea și învățarea interdisciplinară a științelor prin tehnica proiect Webquest;

-utilizarea instrumentației virtuale, în special a pachetului software Crocodile Chemistry, pentru realizarea unor experimente chimice;

-învățarea prin intermediul proiectelor.

Document atasat: