Formare continuă

Structură

Strategie

Compartimente

Asigurarea calităţii

Formare continuă

Oferta program de formare continua E-UNIVERSITARIA la Universitatea "A.I. Cuza" Iasi

Oferta cursurilor de formare continuă acreditate intitulate E-UNIVERSITARIA organizate de Universitatea „A.I. Cuza” Iaşi şi oferit educatorilor, institutorilor, profesorilor din învăţământul primar şi preprimar în sistem e-learning (de la distanţă).