Comenius

Criterii pentru selecţia participanţilor la reuniunile de proiectîn cadrul proiectului Comenius Regio, LLP, cu titlul „Implementing Benchmarking in School Improvement” (Bench-Schools)

Publicat : Joi, 07 Noiembrie 2013 de Web Admin

Criterii pentru selecţia participanţilor la reuniunile de proiect în cadrul proiectului Comenius Regio, LLP, cu titlul „Implementing Benchmarking in School Improvement” (Bench-Schools), nr. COM-13-PR-40-BT-TR (perioadă de derulare: 2013-2015) - Să facă parte din echipa de proiect; - Participarea a cel puţin unui reprezentant de la fiecare partener local (ISJ, CNME, SSM BT, CETCP); - Cunoaşterea la nivel de bază a limbii de comunicare în cadrul proiectului (competenţe lingvistice în limba engleză); - Competenţe privind utilizarea calculatorului (word, ppt, Excel etc); - Competenţe privind utilizarea platformei eTwinning; dovedirea utilizării şi actualizării platformei cu informaţii privind proiectul; - Competenţe privind actualizarea site-ului proiectului; dovedirea utilizării şi actualizării site-ului cu informaţii privind proiectul; - Gradul de implicare în derularea activităţilor proiectului, înainte, în timpul şi după participarea la reuniunea de proiect/gradul de realizare a responsabilităţilor primite; - Implicarea activă în cadrul reuniunilor de proiect din România; - Participarea la şedinţele de lucru; - Implicarea în realizarea produselor finale şi a materialelor de informare/diseminare; - Implicarea în realizarea rapoartelor solicitate de ANPCDEFP şi de coordonatorul proiectului; - Capacitate de cooperare, de lucru în echipă.