Cercuri pedagogice

Activitatea cercurilor pedagogice în semestrul I, an şcolar 2018 - 2019

 Graficul activităţilor cercurilor pedagogice - semestrul I