Comenius

Reuniune de proiect Comenius ELICIT - Kecskemet - septembrie 2013

Publicat : Joi, 26 Septembrie 2013 de RODICA MIGHIU

Reuniune  de proiect Comenius ELICIT - Kecskemet - septembrie 2013

In perioada 25-29 septembrie 2013 va avea loc Kecskemét, Ungaria, Reuniunea de lucru în cadrul Proiectului multilateral Comenius "European Literacy and Citizenship Education" (ELICIT).

Acest proiect face parte din Programul de Invăţare pe Tot Parcursul Vieţii, Programul Sectorial Comenius, este finanţat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene şi are o durată de 36 de luni.

In cadrul reuniunii de proiect, participanţii deruleaza activităţi având ca obiectiv finalizarea şi validarea următoarelor instrumente de lucru:

- o bază de date a resurselor existente, care sunt necesare pentru a pune în practică educaţia pentru cetăţenie europeană în şcoli primare, gimnaziale, licee şi învăţământ superior, inclusiv în cadrul formării iniţiale/continue a cadrelor didactice.

- un portofoliu al Cetăţeanului European – a 6-a secţiune a Portofoliului Europass, menţionând domeniile de competenţă şi nivelurile de reuşită: "Pass-ul cetăţeanului european".

-aplicaţii pe site-ul web pentru a disemina rezultatele proiectului: http://www.elicitizen.eu/.

- module de formare.