Comenius

Proiect "Les traditions populaires - une entrée interculturelle"

Publicat : Miercuri, 29 Mai 2013 de RODICA MIGHIU

Proiect

Liceul Regina Maria Dorohoi a fost reprezentat la Reuniunea de proiect din cadrul Proiectului Multilateral Comenius, Les traditions populaires - une entrée interculturelle, nr. de referinţa COM-11-PM-866-BT-BG, nr. LLP - 2011-1-BG1-COM06-04935 5,  finanţat de Uniunea Europeana în cadrul Programului de Învăţare pe tot Parcursul Vieţii (Longlife Learning Programme 2007-2013) de 4 elevi, Gafincu Anda, Borşan Antonela, Prisecariu Daniel, Ivănescu Vlad, si 4 cadre didactice, Pochiscan Emilian, director, Ciobanu Iluca Cristina, coordonator proiect, Gheorghiţă Geanina, Ciobanu Iluca Adrian.

Reuniunea de proiect s-a realizat, conform calendarului de activităţi, in perioada 13.05.2013 – 19.05.2013 la Liceul Profesional Agricol din Cognin, Franta. Am participat la activităţi diverse ce au vizat schimbul multicultural, dobândirea de competenţe lingvistice şi culturale.

Au fost prezentate şcoala si oraşul Chambery, din regiunea Rhone-Alpes din perspectiva istoriei, a religiei si a tradiţiilor prin Muzeul Etnografic si Muzeul Savoisien, cât şi gama largă de proiecte europene desfăşurate la liceul francez. Fiecare şcoală parteneră a prezentat lucrările în cadrul conferinţei pe tema „Alimentelor în pictură”, urmărind atât din punct de vedere cronologic cât şi tematic prezenta alimentelor de-a lungul timpului în zona artei.

Activitatea este strâns legată de tema proiectului, ce a urmărit realizarea de corespondenţe între cele cinci ţări partenere în domeniul tradiţiilor, al obiceiurilor, al mitologiei, al picturii si al artei culinare.

Întrucât întrunirea reprezintă ultima reuniune de proiect din cadrul prezentului proiect european, s-a realizat in două zile consecutive evaluarea parteneriatului şi a proiectului, urmărind gradul de realizare a activităţilor propuse, nivelul de implicare a elevilor, rezultatele obţinute şi nivelul de satisfacţie în urma colaborării.

Partenerii au completat fişe de evaluare comune, elevii au completat chestionare de satisfacție.

Coordonator proiect,

prof. Ciobanu Iluca Cristina