Arhiva POS-DRU

Conferinţă Regională

Conferinţă Regională In perioada 24-26 mai 2013, a fost organizată Conferinţa Regională din cadrul Proiectului POSDRU „Competenţă, profesionalism şi dimensiune europeană prin integrarea TIC în actul educaţional”, ID 57406. Proiectul este derulat de I.Ş.J. Botoşani în parteneriat cu I.Ş.J. Maramureş, C.C.D. Maramureş, C.C.D. Botoşani, Universitatea Danubius din Galaţi şi S.C SIVECO România S.A. La Conferinţă au participat membri ai echipelor de implementare, reprezentanţi ai autorităţilor locale şi judeţene, inspectori şcolari generali, directori de unităţi de învăţământ şi cadre didactice, reprezentanţi ai presei etc. Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea competenţelor personalului didactic printr-un program de formare continuă, în scopul abilitării curriculare durabile a cadrelor didactice cu ajutorul instrumentelor digitale şi îmbunătăţirea calificării capitalului uman din educaţie.