Arhiva POS-DRU

Anunt selectie ETS proiect ID 57406

Investeşte în oameni!

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”

Domeniul major de intervenţie 1.3. „Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională”

Titlul proiectului: „Competenţă, profesionalism şi dimensiune europeană prin integrarea TIC în actul educaţional”

Cod Contract: POSDRU/87/1.3/S/57406

Beneficiar: INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN BOTOŞANI

ANUNŢ

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN BOTOŞANI, cu sediul în municipiul Botoşani, str. Nicolae Iorga nr. 28, cod fiscal 3372254, este partener în cadrul proiectului „Competenţă, profesionalism şi dimensiune europeană prin integrarea TIC în actul educaţional”, finanţat din Fondul Social European (FSE) în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

În vederea selectării unui Expert pe Termen Scurt – Expert în evaluare, în cadrul acestui proiect, Inspectoratul Şcolar Judeţean Botoşani invită persoanele interesate să depună un dosar de candidatură.

Denumirea postului: Expert în evaluare – Expert pe Termen Scurt

Cerinţele postului Expert în evaluare: acesta este coordonatorul ştiinţific al activităţii de evaluare de impact şi are atribuţii în planificarea şi monitorizarea activităţii de evaluare şi transmite un feedback permanent către echipa de management, minim 3 ani experienţă.

Activităţi specifice: Expertul în evaluare este coordonatorul ştiinţific al activităţii de evaluare de impact, are atribuţii în planificarea şi monitorizarea activităţii de evaluare şi transmite un feedback permanent către echipa de management. Acesta va elabora instrumente specifice, va interpreta rezultatele şi va întocmi raportul de impact care va fi postat pe site.

Criterii evaluare:

- Experienţă în educaţie, studii superioare - Experienţă în evaluare (în elaborare instrumente de evaluare, aplicare, interpretare rezultate)

- Experienţă / atribuţii în planificarea şi monitorizarea activităţii

- Experienţă în interpretare date, realizare de statistici

- Competenţe în comunicare

- Competenţe în redactare de rapoarte scrise

- Competenţe de utilizarea a calculatorului

- Flexibilitate, lucru în echipă

 

Concursul va consta în analiza portofoliilor candidaţilor.

Pentru participarea la concurs candidații vor depune, în perioada 04-13.02.2013, la Secretariatul I.Ş.J. Botoşani, următoarele documente (lipsa unui document va duce la eliminarea candidaţilor):

- Cerere de înscriere, adresată Inspectorului Şcolar General al I.Ş.J. Botoşani;

- Scrisoare de motivaţie;

- CV Europass;

- Acte doveditoare, certificate „Conform cu originalul”;

- Adeverinţă medicală.

Adresa: Str. Nicolae Iorga nr. 28, 710213, Botoşani, tel: +40 231 584050/ fax: +40 231 584052.

Rezultatele vor fi comunicate până în data de 14.02.2013, orele 16.00.

Contestaţiile se vor depune în data de 15.02.2013, în intervalul orar 08.00-10.00.

Rezultatele contestaţiilor vor fi anunţate în data de 15.02.2013, până în orele 16.00.

 

Inspector Şcolar General,

Prof. Mihaela Huncă